Slovenija Nemačka Rusija Bugarska madjarska.jpg Italija Francuska Rumunija Češka turska.jpg Holandija Švedka Danska finland.jpg Norveska estonija.jpg albanija.jpg galicija.jpg malta.jpg tajland.jpg

home   |   upis sajta u bazu BiH sajtova   |   kontakt

 
Sajtovi Bosna i Hercegovina

 

 

 

 Obrazovanje
-


Pretraga sajta --

Ova rubrika se sastoji iz sledećih podrubrika:
Fakulteti, više škole, univerzitet Osnovne, srednje škole Vrtići, obdaništa, zabavišta Škole stranih jezika
Škole računara Auto škole Biblioteke Edukacija uopšte, nauka...


 

Fakulteti, univerziteti
www.adu.untz.ba Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli Tuzla
www.agrofabl.org Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banja Luci Banja Luka
www.af.unmo.ba Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić"
www.af.unsa.ba Arhitektonski Fakultet Sarajevo Sarajevo
www.alu.unsa.ba Alu.unsa  
  www.alutb.com Akademija Likovnih Umjetnosti Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina
www.apeiron-uni.eu Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka
www.asu.unsa.ba Akademija Scenskih Umjetnosti Sarajevo ; Akademija ASU drama dramaturgija gluma rezija scena UNSA Sarajevo
www.au.unibl.org Akademija umjetnosti univerziteta u Banjoj Luci   Bosna i Hercegovina
www.blc.edu.ba Banja Luka Koledž je višeškolska ustanova za školovanje kadrova u
oblastima: poslovnog injženjeringa, menadžmenta, prava, ekonomije,
poslovnih i javnih komunikacija, sporta, saobraćaja...
Banja Luka
www.ceps.edu.ba Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak Bosna i Hercegovina
www.ciscoacademy.ba CISCO - Akademija mrežnih tehnologija Zenica Bosna i Hercegovina
www.ckm.ba Univerzitet modernih znanosti - CKM / University of Modern Sciences - CKM Mostar Bosna i Hercegovina
www.ef.unibl.org Prvi i jedini - Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci   Bosna i Hercegovina
www.ef.untz.ba Ekonomski fakulteta Univerziteta u Tuzli! Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ef.unze.ba Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici Zenica
www.efsa.unsa.ba Ekonomski fakultet u Sarajevu Sarajevo
www.eft.ba Edukacijski Fakultet Travnik
www.empirica.ba Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA predstavlja modernu obrazovnu i naučnu instituciju, koja permanentno radi na razvoju prestižnog imidža njegujući visok stepen akademskih, ljudskih i institucionalnih vrijednosti Brčko
Tuzla
Bosna i Hercegovina
www.empirica.edu.ba eMPIRICA   Bosna i Hercegovina
www.erf.untz.ba  Univerzitet u Tuzli - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Bosna i Hercegovina
www.etf.unsa.ba Etf.unsa  
www.etf.unssa.rs.ba Elektrotehnički Fakultet Istočno Sarajevo Sarajevo
www.etfbl.net Elektrotehnicki fakultet Banja Luka
www.evropskiuniverzitet-brcko.com    
    Evropski Univerzitet/Sveučilište Brčko Distrikt  - Posebna misija
Evropskog univerziteta Brčko je afirmacija multikulturalizma i
regionalizma u institucionalnom okviru BiH i Brčko Distrikta
Brčko Bosna i Hercegovina
www.fakultetkozmetologije.com Fakultet kozmetologije i estetike, oficijelna Internet prezentacija Banja Luka
www.farmacy.untz.ba Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla
www.fe.untz.ba Fakultet elektrotehnike u Tuzli - Univerzitet u Tuzli Tuzla
www.ff.unsa.ba Filozofski fakultet u Sarajevu Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ff.untz.ba Filozofski fakultet Tuzla
www.ff.unze.ba Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici   Bosna i Hercegovina
www.ffsa.unsa.ba Ffsa.unsa  
www.fin.ba Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Sarajevo
www.fit.ba Fakultet Informacijskih Tehnologija Mostar
www.fkn.unsa.ba Fkn.unsa  
www.fmpe.edu.ba Fmpe   Bosna i Hercegovina
www.fpn.unsa.ba Fakultet političkih nauka
www.fsk.unsa.ba Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu
www.ftos.untz.ba Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla Bosna i Hercegovina
www.fts.ba Fakultet za tehničke studije Travnik Bosna i Hercegovina
www.fu.unsa.ba Fakultet za upravu   Bosna i Hercegovina
www.fzs.unsa.ba Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
www.gf.unsa.ba Građevinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
www.imvibl.org Pedagoški fakultet - Univerziteta u Istočnom Sarajevu Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.ibu.edu.ba International Burch University   Bosna i Hercegovina
www.info.tfb.ba Infoservis - Tehnički fakultet Bihać Bosna i Hercegovina
www.ipf.unbi.ba Islamski pedagoški fakultet Bihać
www.ipf.unze.ba Islamski pedagoški fakultet Zenica
www.ipi-akademija.ba IPI Akademija - Internacionalna poslovno-informaciona akademija Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ius.edu.ba International University of Sarajevo - Founded by the Foundation for Education Development Sarajevo. IUS is open to students from all over the world, and the language of instruction and communication is English Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.iu-travnik.com Internacionalni Univerzitet Travnik - za život prepun mogućnosti Travnik
www.kfbl.edu.ba Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi Banja Luka
www.logos.edu.ba Visoka škola "Logos centar" Mostar Bosna i Hercegovina
www.logos-centar.com Visoka škola "Logos centar" Mostar Bosna i Hercegovina
www.mas.unsa.ba Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu   Bosna i Hercegovina
www.medf.untz.ba Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla
www.mef.unsa.ba Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Bosna i Hercegovina
www.mf.unmo.ba Mašinski fakultet - "Univerzitet Džemal Bijedić" Mostar Sarajevo
Mostar
www.mf.unsa.ba Medicinski fakultet Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.mf.untz.ba Mašinski fakultet Tuzla Bosna i Hercegovina
www.mf.unze.ba Mašinski fakultet u Zenici Zenica
www.nastava.fsk.unsa.ba Fakultet za Saobraćaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu - Intranet portal    Bosna i Hercegovina
www.nf.unmo.ba Nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bijedić" u Mostaru Mostar
www.nubl.org Nezavisni Univerzitet Banja Luka Banja Luka
www.pf.unsa.ba Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu   Bosna i Hercegovina
www.pf.untz.ba Pravni fakultet Tuzla -  Univerzitet u Tuzli Tuzla Bosna i Hercegovina
www.pfb.unssa.rs.ba Педагошки факултет Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.pfk.edu.ba Pravni fakultet Univerziteta u Travniku   Bosna i Hercegovina
www.pfsa.unsa.ba PFSA   Bosna i Hercegovina
www.pmf.unibl.org Prirodno-matematički fakultet - portal fakulteta - Prirodno-matematički fakultet osnovan je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 12. septembra 1996. godine. Danas ima 8 studijskih progama Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.pmf.unsa.ba Prirodno-matematički fakultet PMF, UNSA - hemija, matematika, geografija, fizika, biologija  Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.pmf.untz.ba Prirodno-matematički fakultet u Tuzli - Univerzitet u Tuzli Tuzla Bosna i Hercegovina
www.pmfbl.org Prirodno-matematički fakultet Banja Luka Banja Luka
www.pof.ues.rs.ba Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu / Faculty of Agriculture University of East Sarajevo   Bosna i Hercegovina
www.pof.unssa.rs.ba Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu / Faculty of Agriculture University of East Sarajevo   Bosna i Hercegovina
www.ppf.unsa.ba PPF - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu   Bosna i Hercegovina
www.pravnifakultet.edu.ba Pravni fakultet - PIM Univerzitet - Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici je visokoškolska ustanova specijalizovana za proučavanje i unapređenje pravne nauke i prakse Lukavica Bosna i Hercegovina
www.prf.unze.ba Pravni fakultet - Univerzitet u Zenici Zenica
www.prometejbl.edu.ba VPŠ Prometej   Bosna i Hercegovina
www.ptf.unze.ba Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici Zenica Bosna i Hercegovina
www.rggf.untz.ba Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla
www.rudarskifakultet.org Rudarski fakultet Prijedor Bosna i Hercegovina
www.sarajevocollege.ba Tursko Bosanski Sarajevo Koledž Sarajevo
www.sf.unsa.ba Stomatološki fakultet UNSA Bosna i Hercegovina
www.sfa.ba Sarajevo Film Academy - The programs of the Sarajevo Film Academy are developed as an interactive platform with three basic sections: theoretical lectures, practical workshops, and - most importantly - film production. While providing students a stable structure of core classes, the program is characterized by flexibility, openness, and the singular opportunity to connect and work with the worldcs most prominent experts, artists, directors, theorists and film historians. The Academy is a place of exchange of creative energies and ideas, open communication and free artistic expression Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.sfsa.unsa.ba Šumarski fakultet u Sarajevu Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.spu.ba Slobomir P Univerzitet Slobomir Bosna i Hercegovina
www.ssst.edu.ba The Sarajevo School of Science and Technology Sarajevo
www.sve-mo.ba Sveučilište u Mostaru - službene stranice Mostar
www.tf.untz.ba Tehnološki fakultet - Univerzitet u Tuzli Tuzla Bosna i Hercegovina
www.tfb.ba Tehnički fakultet Bihać Bihać Bosna i Hercegovina
www.ubn.rs.ba Visoka škola "Koledž zdravstvene njege" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.ues.rs.ba Универзитет у Источном Сарајеву Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.unbi.ba Univerzitet u Bihaću Bihać
www.unibl.org Unibl   Bosna i Hercegovina
www.unibl.rs.sr Zvanična stranica Univerziteta u Banjaluci Banja Luka
www.univerzitetps.com Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Sarajevo
Bijeljina
www.unmo.ba Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
www.unsa.ba Univerzitet u Sarajevu - oficijelna stranica Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.unsaporodmed.org Katedra za porodičnu medicinu - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu   Bosna i Hercegovina
www.unssa.rs.ba Univerzitet u Istočnom Sarajevu Sarajevo
www.unt.ba Univerzitet u Travniku Travnik
www.untz.ba Univerzitet u Tuzli Tuzla
www.unvi.edu.ba Sveučilište / Univerzitet "Vitez" Travnik
www.unze.ba Univerzitet u Zenici Zenica
www.vfs.unsa.ba Veterinarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu / Veterinary ...
Veterinarski fakultet u Sarajevu / Veterinary Faculty Sarajevo.
www.vfs.unsa.ba
Sarajevo
www.vmspd.com Visoka medicinska škola Prijedor Bosna i Hercegovina
www.vpts-doboj.info Visoka poslovno tehnička škola Doboj Doboj Bosna i Hercegovina
www.vstim-konjic.ba Visoka škola za turizam i menadžment Konjic Konjic Bosna i Hercegovina
www.vub.edu.ba Visoka škola za uslužni biznis - akreditovana visokoškolska ustanova - Visoka škola za uslužni biznis osnovana je 2007. godine u Sokocu, Istočno Sarajevo, sa ciljem da bude centar modernog obrazovanja, kako u BiH tako i u regiji Sokolac Bosna i Hercegovina
www.web.ckm.ba Ckm  
     
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

SJEVERNA MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna Gora

Posjetite i spisak sajtova svih svjetskih univerziteta na bestwebsitesdirectory.info, kliknite OVDE
Srednje škole, gimnazije
www.2gimnazija.edu.ba Druga gimnazija Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.3gimnazija1982.org 3gimnazija1982   Bosna i Hercegovina
www.artschoolsa.edu.ba Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.bosnjackagim.edu.ba Prva bošnjačka gimnazija Bosna i Hercegovina
www.centarsrednjihskolatrebinje.org    
    Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina
www.cetvrta-gimnazija.edu.ba Cetvrta Gimnazija Ilidža Bosna i Hercegovina
www.cifs.edu.ba Francuska škola CIFS Sarajevo / French International School CIFS of Sarajevo /  Collège International Français de Sarajevo - CIFS Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.druga-gimnazija.ba Druga gimnazija Mostar može ponuditi moderne odgojno-obrazovne procese koji su u skladu sa svim evropskim i svjetskim trendovima vezanim za srednjoškolsko obrazovanje. Obrazovanje naših učenika je u rukama izvanrednog nastavničkog tima. Vaš partner: Druga gimnazija Mostar! Mostar Bosna i Hercegovina
www.druga-gimnazija-sarajevo.de 2. Gimnazija u Sarajevu Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ehs.edu.ba EHS   Bosna i Hercegovina
  www.ekonomska-doboj.rs.ba Ekonomska škola Doboj Doboj Bosna i Hercegovina
www.etsbi.edu.ba JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać Bosna i Hercegovina
www.etsmostar.edu.ba Elektrotehnička škola Mostar Bosna i Hercegovina
www.etssa.edu.ba Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ets-sa.edu.ba Srednja elektrotehnička škola / School of Electrical Engineering - škola s međunarodnim uspjesima koja nudi obrazovanje u pet smjerova, a koju je i Europska unija prepoznala kao kvalitetnu školu s nizom raznih projekata Sarajevo Bosna i Hercegovina
  www.etstuzla.edu.ba JU Mješovita srednja Elektrotehnička škola Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.fkg.edu.ba Franjevačka klasična gimnazija / Classicum gymnasium franciscanum   Bosna i Hercegovina
www.gdobrinja.edu.ba Gimnazije Dobrinja Bosna i Hercegovina
www.ggs.edu.ba JU SGGŠ - Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.gim.ba Gimnazija "Ismet Mujezinović" Bosna i Hercegovina
www.gimnazijabanjaluka.org Gimnazija Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.gimnazijabijeljina.com Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.gimnazijamostar.ba Gimnazija Mostar Mostar Bosna i Hercegovina
www.gimnm.org Gimnazija Novo mesto - Pietati litterisque Novo mesto Bosna i Hercegovina
www.kscdonbosco.ba Katolički školski centar "Don Bosco" vode salezijanci Hrvatske salezijanske provincije sa sjedištem u Zagrebu. U svom radu nadahnjuju se evanđeoskim vrijednostima kao i na djelu sv. Ivana Bosca, osnivača salezijanske družbe Žepče Bosna i Hercegovina
www.ksc-sarajevo.com Katolički školski centar "Sv. Josip" - Opća-realna gimnazija, srednja
medicinska škola...
Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ksc-travnik.net Katolički školski centar "Petar Barbarić" - gimnazija, internat Travnik Bosna i Hercegovina
www.libar.ba Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti Libar - Prekvalifikacija - povoljno i Međunarodno priznato, uz 10 godina iskustva u oblasti obrazovanja odraslih. Provjerite zašto izabrati privatnu školu Libar Široki Brijeg Bosna i Hercegovina
www.mcc.edu.ba Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" Tešanj Bosna i Hercegovina
www.mspvps.edu.ba MSPVPS   Bosna i Hercegovina
www.msst.edu.ba JU Mješovita Srednja škola   Bosna i Hercegovina
www.mssvogosca.edu.ba MSS Vogošća Vogošća Bosna i Hercegovina
www.msts.edu.ba Msts   Bosna i Hercegovina
www.msts-travnik.net Dobro došli na stranicu MSTS Travnik -  Mjesovita srednja tehnicka skola Travnik Travnik Bosna i Hercegovina
www.obala.edu.ba Javna ustanova Gimnazija Obala Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.pbk.edu.ba PBK   Bosna i Hercegovina
www.peta-gimnazija.edu.ba Peta Gimnazija Bosna i Hercegovina
www.poljskolabl.rs.ba JU Poljoprivredna škola Banja Luka - Osnovana je davne 1923. godine na vrtovima i njivama tadašnje "Carske bašte" kao Niža poljoprivredna škola i bila prva poljoprivredna škola na prostoru BiH Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.prva-gimnazija.edu.ba Prva Gimnazija Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.pskola.com PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI Široki Brijeg Bosna i Hercegovina
www.saobracajna.co.ba JU Mješovita Srednja saobraćajna škola - vanredno i redovno školovanje Tuzla Bosna i Hercegovina
www.scilijas.com.ba Sc Ilijaš Ilijaš Bosna i Hercegovina
www.ses.edu.ba Srednja ekonomska škola Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.sms.edu.ba J.U. Medicinska škola u Sarajevu Bosna i Hercegovina
www.smsjezero.edu.ba Srednja Medicinska škola Jezero Jezero Bosna i Hercegovina
www.smts.edu.ba Smts   Bosna i Hercegovina
www.srednjaskolacapljina.ba Srednja škola Čapljina Čapljina Bosna i Hercegovina
www.srednjaskolaneum.ba Srednja škola Neum Neum Bosna i Hercegovina
www.srednjaskola-prozor.org Srednja škola Prozor - sadržaji i obavijesti za učenike i sugrađane Prozor Bosna i Hercegovina
www.srednjaskola-srbac.org JU CSŠ "Petar Kočić" Srbac Bosna i Hercegovina
www.sscha.edu.ba JU Srednjoškolski centar Hadžići Hadžići Bosna i Hercegovina
www.sscitluk.ba Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk Bosna i Hercegovina
www.ssmz.edu.ba Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ssodd.edu.ba Ssodd   Bosna i Hercegovina
www.sspz-odzak.org Sspz Odžak Bosna i Hercegovina
www.ssst.ba Sarajevska Škola za nauku i tehnologiju / Sarajevo School of Science and Technology - SSST Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ssst.edu.ba Sarajevo School of Science and Technology Bosna i Hercegovina
www.sts.edu.ba Poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.stsfv.eu Faust Vrančić - Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića   Bosna i Hercegovina
www.stusmo.ba Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar Bosna i Hercegovina
www.suts-sa.edu.ba JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.szs.edu.ba Srednja zubotehnička škola Bosna i Hercegovina
www.treca-gimnazija.edu.ba Treća gimnazija Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.tspupin.org Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.ueskolaprijedor.com Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija
SJEVERNA MAKEDONIJA Makedonija
CRNA GORA Crna GoraOsnovne škole
www.cifs.edu.ba Francuska škola CIFS / French International School CIFS of Sarajevo / Collège International Français de Sarajevo - CIFS Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.cetvrtamo.com Četvrta osnovna škola Mostar Bosna i Hercegovina
www.ksc-sarajevo.com Katolički školski centar Sarajevo - Osnovna škola... Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.os.sapna.ba OŠ Sapna   Bosna i Hercegovina
www.os6mart.edu.ba OŠ "6 mart"   Bosna i Hercegovina
www.os9majpa.edu.ba OŠ "9. maj" Pazarić Bosna i Hercegovina
www.osansa.edu.ba JU OŠ "Alija Nametak" u kontinuitetu je jedna od najboljih osnovnih škola u općini Centar, a ponajviše zahvaljujući stručnom i kompetentnom nastavnom kadru. Nekoliko naših nastavnika su autori nekih od udcbenika, zbirki zadataka što dovoljno govori o stručnosti nastavnika koji rade u OŠ "Alija Nametak" i nesebično uče Vašu i našu djecu prenoseći im svoja znanja neophodna za nastavak školovanja Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osas.edu.ba Osnovna škola "Aleksa Šantić" Bosna i Hercegovina
www.osasmailovic.edu.ba JU OŠ Avdo Smailović   Bosna i Hercegovina
www.osbijakovici.com Osnovna škola "Bijakovići" Bijakovići - Medjugorje Bosna i Hercegovina
www.osbrcanskamalta.com.ba JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla Bosna i Hercegovina
www.osbs.edu.ba Osbs   Bosna i Hercegovina
www.osbusovaca.ba Osnovna škola "Busovača" Busovača Bosna i Hercegovina
www.oscelic.edu.ba Javna ustanova Osnovna škola "Čelić" - Odgoj, obrazovanje i saradnja   Bosna i Hercegovina
www.oscetvrta.edu.ba Četvrta osnovna škola Hrasnica Bosna i Hercegovina
www.oscsijaricsa.edu.ba Osnovna škola Ćamil Sijarić   Bosna i Hercegovina
www.oscvila1.edu.ba

Osnovna skola Cengic Vila 1 - Internet prezentacija nase skole. O
nama, o ucenicima, o nastavnicima. Upis u skolu, skolski list.
Aktuelnosti, dogadjanja
Sarajevo

Bosna i Hercegovina
www.osdeveta.edu.ba JU "Deveta osnovna škola" Ilidža Bosna i Hercegovina
www.osdjurajaksicbl.org OŠ "Đura Jakšić" Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.osdobrosevici.edu.ba Osnovna škola Dobroševići Bosna i Hercegovina
www.osdositejobradovicblatnica.rs.ba Bosna i Hercegovina
Oficijelni sajt osnovne škole ''Dositej Obradović'' Blatnica Bosna i Hercegovina
www.osdruga.edu.ba Druga osnovna škola Hrasnica Bosna i Hercegovina
www.osem.edu.ba Osnovna škola "Edhem Mulabdić" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osgrbavica1.edu.ba Osnovna škola Grbavica 1 Bosna i Hercegovina
www.osgrbavica2.edu.ba Osnovna Škola "Grbavica II" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.oshilmi.edu.ba JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Bosna i Hercegovina
www.oshk.edu.ba Osnovna škola Hamdija Kreševljaković Bosna i Hercegovina
www.oshkikic.edu.ba Osnovna Škola "Hasan Kikić" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.oshs.edu.ba OS "Hašim Spahić" Ilijaš Bosna i Hercegovina
www.osigk-livno.com Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića - službene stranice Livno Bosna i Hercegovina
www.osis.edu.ba OŠ Isak Samokovlija   Bosna i Hercegovina
www.osjala.edu.ba JU OS "Jala" Tuzla Bosna i Hercegovina
www.os-kiseljak.ba OŠ Kiseljak Kiseljak Bosna i Hercegovina
www.os-kladanj.edu.ba OŠ Kladanj Kladanj Bosna i Hercegovina
www.oskovacici.edu.ba JU Osnovna škola Kovačići Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osmalta.edu.ba Osnovna škola "Malta" Bosna i Hercegovina
www.osmaosnovnail.edu.ba Osma osnovna Bosna i Hercegovina
www.osmbklj.edu.ba Osnovna škola "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osmccsa.edu.ba Osnovna Škola "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osmmbsa.edu.ba OŠ Mula Mustafa Bašeskija Bosna i Hercegovina
www.osmmdsa.edu.ba Osnovna skola "Mehmedalija Mak Dizdar" Bosna i Hercegovina
www.osmp.edu.ba JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Bosna i Hercegovina
www.osmssa.edu.ba OŠ Meša Selimović   Bosna i Hercegovina
www.osnsarajlic.edu.ba Javna ustanova osnovna škola " Nafija Sarajlić   Bosna i Hercegovina
www.osonakas.edu.ba Osnovna škola "Osman Nakaš" je dobila ime po poznatom slikaru,
minijaturisti iz 16. vijeka
Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osonh.edu.ba OŠ Osman Nuri Hadžić Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ospazar.org Osnovna škola Pazar Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ospeta.edu.ba Peta osnovna škola Bosna i Hercegovina
www.ospofalici.edu.ba JUOS Osnovna skola "Pofalici" Bosna i Hercegovina
www.osprvail.edu.ba Prva osnovna škola utemeljena je 1884. godine na Ilidži Ilidža Bosna i Hercegovina
www.osramic.edu.ba OŠ Porodice ef. Ramić Vogošća Bosna i Hercegovina
www.ossaburina.edu.ba Osnovna škola "Saburina" Bosna i Hercegovina
www.ossbb.edu.ba JU Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ossesta.edu.ba Šesta osnovna škola Ilidža Bosna i Hercegovina
www.os-sk.edu.ba Osnovna škola Skender Kulenovic Sarajevo
www.ossokolac.edu.ba Osnovna škola Sokolac Sokolac Bosna i Hercegovina
www.ossokolje.edu.ba Osnovna škola Sokolje Bosna i Hercegovina
www.ossrednje.edu.ba Osnovna škola "Srednje" Bosna i Hercegovina
www.ossskranjcevic.edu.ba OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević"   Bosna i Hercegovina
www.os-stolac.ba Osnovna škola Stolac Stolac Bosna i Hercegovina
www.osuc.edu.ba Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osvh.edu.ba JU OŠ "Velešićki heroji" Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.osvitez.com Osnovna škola "Vitez", odgojno obrazovna ustanova javnog karaktera Vitez Bosna i Hercegovina
www.os-vitinica.com OŠ Vitinica Bosna i Hercegovina
www.osvrhbosna.edu.ba Osnovna škola Vrhbosna Bosna i Hercegovina
www.osvs.edu.ba OŠ "Vladislav Skarić" Bosna i Hercegovina
www.oszd.edu.ba Oš "Zajko Delić" Vogošća Bosna i Hercegovina
www.prvaosnovnaskola-stolac.edu.ba    
    Prva osnovna škola Stolac Bosna i Hercegovina
www.sedma-osnovna.edu.ba Sedma osnovna Bosna i Hercegovina
www.stari-ilijas.edu.ba JU OŠ "Stari Ilijaš"   Bosna i Hercegovina
www.suljocilic.com.ba JU OŠ Suljo Čilić Jablanica Bosna i Hercegovina
www.trecamo.ba Treća osnovna škola Mostar Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

SJEVERNA MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna GoraVrtići, zabavišta, obdaništa, jaslice, dečije igraonice, rođendaonice
www.aladintz.com.ba Aladin | Predškolska ustanova Aladin Tuzla Bosna i Hercegovina
www.amelinur.ba Amelinur   Bosna i Hercegovina
www.behar.edu.ba Predškolska ustanova "Behar"   Bosna i Hercegovina
www.bombon.ba PU Vrtić Bombon    Bosna i Hercegovina
www.centar-duga.com Edukacijsko rehabilitacijski centar "Duga" -  centar za djecu i
mladež s poteškoćama u razvoju pruža odgoj, obrazovanje,
socijalnu skrb, dnevni, poludnevni, produženi i stacionarni boravak
Novi Travnik Bosna i Hercegovina
www.cifs.edu.ba Francuska škola CIFS Sarajevo / French International School CIFS of Sarajevo / Collège International Français de Sarajevo - CIFS Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.djecasarajeva.edu.ba Djeca Sarajeva Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.drugakuca.ba Druga kuća - ASDF   Bosna i Hercegovina
www.evlad.ba Evlad   Bosna i Hercegovina
www.igraonice.ba Igraonice.ba   Bosna i Hercegovina
www.kockica.ba Kockica   Bosna i Hercegovina
www.malaindustrija.com Mala Industrija | Dječiji Vrtić Doboj Bosna i Hercegovina
www.mihajlovic-bih.com Mihajlović d.o.o. Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.montessori.ba Montessori kindergarten Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.montessorihouse.ba The Montessori House - Welcome to the International Montessori House in Sarajevo! Our facilities are designed specifically to enhance the educational precepts of our early childhood program. We welcome children aged 1 through 6. The purpose of our work is to ensure a stimulating environment providing an engaging early childhood education program Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.nasedijete.ba Naše dijete   Bosna i Hercegovina
www.pinpon.ba Pin Pon dječija igraonica   Bosna i Hercegovina
www.vrtic.ba Udruženje privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.vrtic-filii.ba Dječiji vrtić Filii je moderno opremljena privatna predškolska ustanova, čiji je prevashodni cilj vaspitno obrazovni rad djece. Bihać Bosna i Hercegovina
www.vrtici-mostar.ba Vrtići Mostar Mostar Bosna i Hercegovina
www.vrtic-sveti-josip.ba Dječji vrtić Sveti Josip   Bosna i HercegovinaMuzičke škole, škole pevanja, horovi
www.forum.smuze.ba Smuze.ba - Gallery   Bosna i Hercegovina
www.mas.unsa.ba Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.muzickail.edu.ba Osnovna muzička škola Bosna i Hercegovina
www.muzickasa.edu.ba Srednja muzička škola Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.muzicka-skola.org Muzička škola "Vlado Milošević" Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.muzickaskolapd.com Muzička škola Savo Balaban Prijedor Bosna i Hercegovina
www.omsmp.edu.ba Osnovna Muzička škola Mladen Pozajić Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.smuze.ba JU Srednja Muzička škola Zenica Zenica Bosna i HercegovinaŠkole stranih jezika
  www.anglia-bijeljina.com Anglia - Foreign language school Opšti kursevi za odrasle Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.astra-jezici.ba Škola stranih jezika Astra   Bosna i Hercegovina
www.bhm.ba BHM - škola stranih jezika i računarska škola Zenica Bosna i Hercegovina
www.britishcouncil.ba British council   Bosna i Hercegovina
www.cambridge-centar.com Cambridge centar - škola engleskog jezika Bosna i Hercegovina
www.cerovac.ba Cerovac - škola stranih jezika; "Cerovac" d.o.o. Agencija za učenje
stranih jezika je jedan od osnivača APLS-a (Udruženje privatnih
škola stranih jezika u BiH)
Bosna i Hercegovina
www.deutsch.ba Njemački jezik u BiH, cSD ispiti, cSD certifikat - na ovoj stranici možete dobiti informacije o mogućnostima učenja njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini te polaganja ispita iz njemačkog jezika s međunarodno priznatim certifikatom instituta CSD iz Beča   Bosna i Hercegovina
www.dialogoscentar.com Dialogos - Centar za ucenje stranih jezika i savremenu komunikaciju Banjaluka Bosna i Hercegovina
www.esperanto.ba esperanto    
www.germanika.ba Germanika - kursevi njemačkog i engleskog jezika za djecu i odrasle. Akreditovan centar za učenje stranih jezika od nadležnih institucija Tuzla Bosna i Hercegovina
www.glossa.ba Glossa - centar za njemački jezik (kursevi njemačkog jezika) - Glossa centar za njemački jezik je, pored Goethe-Instituta, prvi specijalizovani centar za učenje njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.helendoron.ba Helen Doron - engleski za djecu - djeca uče engleski za život - djeca uče engleski po Helen Doron metodi. 2 miliona učenika govori engleski zahvaljujući našoj izvrsnoj nastavi i posebno obučenim učiteljima. Pronađi centar za učenje   Bosna i Hercegovina
www.interlingua.ba Interlingua - kursevi stranih jezika Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.izvorsarajevo.org Izvor Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.karavantravel.org Karavan Travel - Work and Travel - Au Pair - Prvi i najbolji - Prva agencija za Work and Travel. Putujte i zaradite sa nama u Americi, Francuskoj i drugim zemljama. Au pair programi čuvanja dece   Bosna i Hercegovina
www.laprimera.ba Edukativni centar La Primera - primarna djelatnost centra jeste
obrazovanje i organizovanje kurseva stranih jezika za sve uzraste
Bosna i Hercegovina
www.lingua.ba Lingua plus Mostar nudi tečajeve stranih jezika i informatike te usluge prevođenja, instrukcija i lekture   Bosna i Hercegovina
www.lingvisti.ba Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.markscentar.ba Marks for English - škola za učenje engleskog jezika Bosna i Hercegovina
www.milcom.com.ba Agencija Milcom - izdavanje potvrda o poznavanju rada na računaru i stranih jezika - centar za edukaciranje i certifikaciranje (stručno osposobljavanje i cjeloživotno učenje) odraslih na području informatike i stranih jezika. Izdavanje potvrda o poznavanju rada na računaru, engleskog jezika, njemačkog jezika Živinice Bosna i Hercegovina
www.norveska.org Škola norveškog jezika Saga postoji više od 25 godina, radi tokom cele godine. Škola je poznata u celoj zemlji, regionu i Norveškoj po visoko kvalifikovanim profesorima i predavačima sa filološkog fakulteta u Beogradu i gostujućim lektorima iz Norveške i Švedske   Bosna i Hercegovina
www.ouznanje.co.rs Otvoreni univerzitet Znanje d.o.o. - Šansa za bolju budućnost -
Škola stranih jezika...
Beograd
u još gradova
i država
Srbija
Crna Gora
www.poliglot.ba Poliglot   Bosna i Hercegovina
www.poliglotic.com Lingvistički Centar POLiGLOTiC Mostar Bosna i Hercegovina

www.soros-school.com

Syllabus Foreign Language School

Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.step.edu.ba Step - centar za strane jezike   Bosna i Hercegovina
www.sufara.ba Sufara - arapsko pismo   Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

SJEVERNA MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna GoraŠkole računara
www.alfa-net.com AlfaNet informatika - kompjuterska obuka, literatura... Prijedor Bosna i Hercegovina
www.bhm.ba BHM - računarska škola i škola stranih jezika Zenica Bosna i Hercegovina
www.ciscoacademy.ba CISCO - Akademija mrežnih tehnologija Zenica Bosna i Hercegovina
www.empirica.ba Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA  predstavlja modernu obrazovnu i naučnu instituciju, koja permanentno radi na razvoju prestižnog imidža njegujući visok stepen akademskih, ljudskih i institucionalnih vrijednosti Brčko
Tuzla
Bosna i Hercegovina
www.it-akademija.ba Škola za profitabilnu IT karijeru - ITAcademy - jednogodišnje školovanje i kursevi iz 6 oblasti informacionih tehnologija, Online ili u učionici. Naš cilj je da Vam omogućimo profitabilnu IT karijeru   Bosna i Hercegovina

www.itprofessional.org
IT Professional - Microsoft and Cisco AcademyMicrosoft Technical
and Education CenterMicrosoft Partner for Learning Solution
Banja Luka
Bosna i Hercegovina
www.kursevi.ba Kursevi za računovodstvo i informatiku Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.lingua.ba Lingua Plus - tečajevi stranih jezika i prijevodi - Lingua plus nudi tečajeve stranih jezika i informatike te usluge prevođenja, instrukcija i lekture Mostar Bosna i Hercegovina
www.luka.ba "My name is Luka" - škola računara... Laktaši Bosna i Hercegovina
www.milcom.com.ba Agencija Milcom - izdavanje potvrda o poznavanju rada na računaru i stranih jezika - centar za edukaciranje i certifikaciranje (stručno osposobljavanje i cjeloživotno učenje) odraslih na području informatike i stranih jezika. Izdavanje potvrda o poznavanju rada na računaru, engleskog jezika, njemačkog jezika Živinice Bosna i Hercegovina
www.mozemo.ba Bild's-IT Workforce Development Program   Bosna i Hercegovina
  www.ouznanje.co.rs Otvoreni univerzitet Znanje d.o.o. - Šansa za bolju budućnost -
Škola računara...
Beograd
u još gradova
i država
Srbija
Crna Gora
www.poliglot.ba Poliglot   Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

SJEVERNA MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna GoraInstituti, naučne institucije, naučne organizacije
www.agropedologija.gov.ba Agropedologija   Bosna i Hercegovina
www.anubih.ba Anu BiH Bosna i Hercegovina
www.baginst.org Bosnian-American Genocide Institute and Education Center (BAGI) is a not-for profit charitable and educational organization. BAGI is dedicated to scientific research pertaining to the genocide that occurred in Bosnia and Herzegovina from 1992-1995.   Bosna i Hercegovina
www.bas.gov.ba ISBIH Bosna i Hercegovina
www.bata.gov.ba Bata Bosna i Hercegovina
www.bit.ba Bit   Bosna i Hercegovina
www.bosnjackiinstitut.ba Bošnjački institut - Fondacija Adil Zulfikarpašić   Bosna i Hercegovina
www.cersig.edu.ba Cersig   Bosna i Hercegovina
www.cin.ba Cin   Bosna i Hercegovina
www.clpu.ba Clpu   Bosna i Hercegovina
www.coi-stepbystep.ba Coi-stepbystep   Bosna i Hercegovina
www.dktks.ba DKTKS - Društvo kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.dtq.ba DTQ d.o.o. - laboratorij za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija - laboratorij i terenska ispitivanja: geomehanika, betoni i asfalti Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.eak.ba Europska akademija - Najave narednih predavanja i prikaz do sada
održanih predavanja na Europskoj akademiji u Banjoj Luci
Bosna i Hercegovina
www.eis.ba Eis   Bosna i Hercegovina
www.ematura.pztz.ba Eksterna matura - Pedagoški zavod Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.europlus.ba Europlus   Bosna i Hercegovina
www.faz.ba Faz   Bosna i Hercegovina
www.fdt.ba Fdt   Bosna i Hercegovina
www.fmon.gov.ba Fmon   Bosna i Hercegovina
  www.forensic-sarajevo.org Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju Tuzla Bosna i Hercegovina
www.fzzg.gov.ba FZZG - Federalni zavod za geologiju vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine   Bosna i Hercegovina
www.fzzpr.gov.ba Federalni zavod za programiranje razvoja vrši istraživačke, stručno analitičke i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: programiranje razvoja, analizu faktora i mogućnosti privrednog razvoja i njihovu prezentaciju na domaćem i stranom tržištu...   Bosna i Hercegovina
www.gea.ba GEA - Centar za istraživanja i studije   Bosna i Hercegovina
www.geologija.ba Geologija   Bosna i Hercegovina
www.gis.ba Gis   Bosna i Hercegovina
www.gri.unibl.org Gri   Bosna i Hercegovina
www.idpi.ba IDPI - Institut za društveno-politička istraživanja   Bosna i Hercegovina
www.ihi.ba Institut za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla više od 50 godina uspješno se bavi istraživanjem i projektovanjem tehnoloških procesa iz oblasti hemije, te istraživanjima u kontroli u oblasti voda i otpadnih voda / Institute for Chemical Engineering Tuzla has been devoted more than 50 years to researching and designing of technological processes in the field of chemistry and researching in the field of water and wastewater Tuzla Bosna i Hercegovina
www.iis.unsa.ba Institut za historiju Sarajevo Bosna i Hercegovina

03375346

www.iitb.ba Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka - IITB Bosna i Hercegovina
www.ingeb.unsa.ba INGEB   Bosna i Hercegovina
www.inproz.ba INPROZ d.o.o. - Institut za zaštitu na radu i projektovanje Tuzla Bosna i Hercegovina

07111308

www.institutfrancais.ba Institut Francais - Francuski institut Sarajevo Bosna i Hercegovina

05632516

www.institutig.com Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka
Sarajevo
Beograd
Herceg Novi
u još gradova
Bosna i Hercegovina

Srbija
Crna Gora
  www.institutzavode.com Institut za vode d.o.o. Bijeljina Bosna i Hercegovina

02859768

www.inz.ba Institut za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) Bosna i Hercegovina
www.inzio.ba Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje - INZIO Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ipr.gov.ba Institut za intelektualno vlasništvo Bosna i Hercegovina
www.isik.ba ISIK - Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.izz-bh.ba IZZBH - Institut za zavarivanje d.o.o. se bavi obukom, doobukom, prekvalifikacijom i atestacijom zavarivača. Takođe se bavi uslugama nadzora i ispitivanja zavara. Tuzla Bosna i Hercegovina
www.inzio.ba Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. - Inzio d.d. Tuzla Bosna i Hercegovina
  www.ipi.ba IPI - Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica Bosna i Hercegovina
www.ipininstitut.com IPIN - Institut za primijenjenu geologiju i vodoinženjering Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.jasenovac.org Jasenovac Research Institute - Let the Truth Be Known! Hrvatska
Srbija
Bosna i Hercegovina
www.mehmedbasic.ba Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Mehmedbašić - IVF centar, kontrola trudnoće, prenatalna dijagnostika, ginekologija, tretman grlića materice, genetska dijagnostika, biomedicinski laboratorij   Bosna i Hercegovina
www.met.gov.ba MET   Bosna i Hercegovina
www.miz.unze.ba Institut "Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici Zenica Bosna i Hercegovina

05232765

www.mladi.org Institut za razvoj mladih Kult   Bosna i Hercegovina
www.mtm.ba iMTM - Institut za muziku, teatar i multimediju   Bosna i Hercegovina
www.nasljedje.org Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske / Republic institute for the protection of cultural, historical and natural heritage of the Republic of Srpska   Bosna i Hercegovina
www.oikosinstitut.org OIKOS Institut   Bosna i Hercegovina
www.ois.unsa.ba Ois   Bosna i Hercegovina
www.phi.rs.ba JZU Institut za javno zdravstvo RS Bosna i Hercegovina
www.pzm.ba Pedagoški zavod Mostar Mostar Bosna i Hercegovina
www.pztz.ba Pedagoški zavod Tuzlanskog Kantona Tuzla Bosna i Hercegovina
www.rpz-rs.org Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.rudarskiinstituttuzla.ba Rudarski institut - površinska eksploatacija, podzemna eksploatacija, eksploatacija soli i uskladištenje sirovina, zaštita na radu i zaštita od požara, geofizičko-seizmološka i geoelektrična istraživanja, ispitivanje materijala i konstrukcija metodama razaranja i nerazaranja, mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, priprema mineralnih sirovina, geodezija, ekonomske nauke, geologija i geotehnika Tuzla Bosna i Hercegovina
www.rzsm.org Republički Zavod za Standardizaciju i Metrologiju RS Banja Luka Bosna i Hercegovina

01096540

www.sarajevo-oesterreichinstitut.ba    
    Sarajevo - Österreich Institut - Austrijski Institut Sarajevo nudi kurseve njemačkog jezika na svim nivoima pogodni za sve uzraste. Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.spomenici-sa.ba Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
  www.tehnicki-institut.com Tehnički institut - Naučnoistraživački institut Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.tehnoinspekt.ba Tehnoinspekt d.o.o   Bosna i Hercegovina
www.teolab.ba Veterinarski zavod Teolab Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.vodoprivreda.ba Vodoprivreda   Bosna i Hercegovina
www.zavod-bakovici.ba Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - centar za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje i produženo liječenje i rehabilitaciju, obučavanje za samostalan život prema preostalim sklonostima i sposobnostima odraslih osoba sa smetnjama u duševnom razvoju i duševnom zdravlju Bakovići
Fojnica
Bosna i Hercegovina
www.zavodpazaric.ba JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić / Institute For Talking Care of Mentally Disabled Children and Youth Pazaric   Bosna i Hercegovina
www.zavod-skolstvo.ba Zavod-školstvo   Bosna i Hercegovina
www.zik.ks.gov.ba Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.zpr.ks.gov.ba Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ztmfbih.ba Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH   Bosna i Hercegovina
www.zzjzfbih.ba ZZJZ FBiH   Bosna i Hercegovina
www.zzjzks.ba Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo - Statistička istraživanja u oblasti zdravstva, prevencija bolesti ovisnosti, promocija zdravlja, kontrola zaraznih obolenja, monitoring imunizacije, monitoring kvalitete vazduha, vode, hrane, predmeta opće upotrebe, humana mikrobiološka dijagnostika, sanitarna bakteriologija, praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene djelatnosti, monitoring morbiditeta i mortaliteta osoba treće životne dobi, žuta groznica Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.zzjz-sbkksb.ba Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB   Bosna i Hercegovina
www.zzo.ba Zavod zdravstvenog osiguranja hercegovačko neretvanske Županije / kantona   Bosna i Hercegovina
www.zzohbz.ba Zavod za zdravstveno osiguranje   Bosna i Hercegovina
www.zzousk.ba Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona   Bosna i Hercegovina
www.zzzm.ba Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i HercegovinaNauka, edukacija uopšte i razno

www.anubih.ba

ANU BIH Bosna i Hercegovina
www.bas.gov.ba BAS - Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine - samostalna
državna upravna organizacija za poslove u području standardizacije,
publikovanje bh standarda, bas standardi, članstvo u
međunarodnim, evropskim i drugim međudržavnim organizacijama
za standardizaciju
Bosna i Hercegovina
www.bhkcigre.ba Cigre je medjunarodna, nevladina i neprofitna organizacija u čijem je
sastavu i BH komitet CIGRÉ, Bosna i Hercegovina, posvećena
razmjeni naučnih informacija iz oblasti velikih električnih sistema
Bosna i Hercegovina
www.centar-duga.com Edukacijsko rehabilitacijski centar "Duga" -  centar za djecu i
mladež s poteškoćama u razvoju pruža odgoj, obrazovanje,
socijalnu skrb, dnevni, poludnevni, produženi i stacionarni boravak
Novi Travnik Bosna i Hercegovina
www.cip.gov.ba Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
obrazovanja
Travnik Bosna i Hercegovina
www.civitas.ba

Civitas Bosne i Hercegovine - Civitas@BiH je program obrazovanja
za demokratiju i ljudska prava koji se provodi na svim nivoima
obrazovanja u cijeloj Bosni i Hercegovini na razlicite nacine
Sarajevowww.cpe.ba
2007. godine krenuo je sa radom Centar za poslovnu edukaciju -
CPE sa ciljem stvaranja vrhunske ustanove za prijenos znanja iz
oblasti biznisa, informatičkih tehnologija i stranih jezika. U proljeće
2007. godine sa radom počinju programi poslovno-informatičkog
osposobljavanja za odrasle, dok su programi iz oblasti biznisa i
poslovnog engleskog planirani za početak 2008. godine

www.gis.ba Gis    
  www.igas.baInitiative Group Alpbach in Sarajevo IGAS - Initiative Group Alpbach
in Sarajevo - Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu - IG Sarajevo -
IGAS We are nonprofit NGO engaged in educational, scientific and
other activities, based in Bosnia and Herzegovina. IGAS is member
of IG network of European Forum Alpbach
Sarajevowww.ioskole.net

Portal ioskole.net - ioskole.net je Web portal za komunikaciju
skola u Tuzli, Osijeku i Novom Sadu
Tuzla
Osijek
Novi Sad

Hrvatska
Srbija
www.ouznanje.co.rsOtvoreni univerzitet Znanje d.o.o. - Šansa za bolju budućnost -
Škola daktilografije, stranih jezika, računara, muzike, knjigovodstva,
nege i lepote... Stručno osposobljavanje: menadžer, carinik, kuvar,
špediter, konobar, trgovac, pekar, zidar, stolar, keramičar, ruk.
građevinskih mašina, zlatar, optičar, frizer, kozmetičar, maser...
Bijeljina
u još gradova
i država

www.piramidasunca.ba Fondacija arheološki park Bosanska piramida Sunca Sarajevo
www.poskok.info


Posuski studentski klub Poskok on-line. Borimo se za razvoj
tolerancije , kulture i urbanog načina razmisljanja. Organiziramo
tribine peticije i izdajemo klubski fanzin. Jedina smo alternativa
Zapadne Hercegovine
Zagreb
posušje
Livno
Bosna i Hercegovina


www.pztz.ba Pedagoški zavod Tuzlanskog Kantona Tuzla Bosna i Hercegovina
www.rjecnik.ba


Internet rječnik - Razne baze riječi
Baze raznih riječi. On-line besplatni program za prevođenje sa
našeg jezika na engleski, njemački i latinski, i obrnuto. Pomaže
i kod prevođenja riječi sa tipografskom greškom
Tuzla

www.slapoviznanja.ba SLAPOVI ZNANJA - KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ - NLP, upravljanje vjestine vremenom ZNANJA Bosna i Hercegovina

http://bs.wikipedia.com

Bosanska wikipedia - Wikipedija je pocela kao projekat na
engleskom jeziku 15. Januara 2001. Veliki broj korisnika se od
tada trudi da napravi Wikipediju multilingvalnom i trenutno postoji
oko 310 000 clanaka na Engleskom jeziku, i vise od 530 000
clanaka na drugim jezicima (U julu 2004. godine). Wikipeija na
bosanskom jeziku je zaceta 12. decembra 2002. godine
Bosna i Hercegovina
Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:
SRBIJA Srbija

SJEVERNA MAKEDONIJA

Makedonija
CRNA GORA Crna Gora
 

Izrada sajtova, web dizajn