Slovenija Nemačka Rusija Bugarska madjarska.jpg Italija Francuska Rumunija Češka turska.jpg Holandija Švedka Danska finland.jpg Norveska estonija.jpg albanija.jpg galicija.jpg malta.jpg tajland.jpg

home   |   upis sajta u bazu BiH sajtova   |   kontakt

 
Sajtovi Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

Politika, stranke
-


Pretraga sajta

Ova rubrika se sastoji iz sledećih podrubrika:
Političke stranke - centrale Udruženja građana, NVO i sl.Ambasade


 

Političke stranke

www.bdsh.hr BDSH - Bošnjačka Demokratska Stranka Hrvatske Hrvatska
www.boss.ba BOSS - Bosanska stranka Bosna i Hercegovina
www.dnsrs.org DNS RS   Bosna i Hercegovina
www.glasometar.ba Glasometar - saznajte koja vam stranka najviše odgovara Bosna i Hercegovina
www.hdzbih.org
HDZ - Hrvatska demokratska zajednica BiH
Mostar
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.hdzbrckodistrikt.org Službena internetska stranica HDZ BiH Organizacije za Brčko distrikt Brčko Bosna i Hercegovina
www.hdz-novosarajevo.org HDZ Novo Sarajevo Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.mladez-hdzbih.org Mladež Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH je samostalna, suvremena, proeuropska i demokršanska organizacija mladih koja djeluje unutar HDZ-a BiH   Bosna i Hercegovina
www.nasastranka.ba Naša stranka Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.posavskastranka.org Posavska stranka - za Posavinu samo najbolje!
www.pdp.rs.ba PDP Partija demokratskog progesa   Bosna i Hercegovina
www.pmp.ba Prva Mostarska Partija Mostar Bosna i Hercegovina
www.prvastranka.ba Prva Stranka   Bosna i Hercegovina
www.sda.ba SDA Bosna i Hercegovina
www.sdabihac.ba SDA Bihać Bihać Bosna i Hercegovina
www.sdah.hr Stranka demokratske akcije hrvatske - SDAH Hrvatska
www.sdajajce.ba SDA - Općinska organizacija Jajce Jajce Bosna i Hercegovina
www.sdamostar.ba Gradski odbor SDA Mostar predstavlja najaču probosansku političku partiju u Gradu Mostaru. U proteklom periodu iz izbora u izbore stalno je poboljšavao svoj izborni rezultat, jer su građani Mostara spoznali da u najtežim trenucima jedino se mogu osloniti na ljude iz SDA. Svojim konstruktivnim radom kroz Gradsko Vijeće uvijek se zalagao za integracijske procese i razvoj Grada Mostara Mostar Bosna i Hercegovina
www.sdatk.ba Kantonalni odbor Stranke Demokratske Akcije Tuzlanskog kantona Tuzla Bosna i Hercegovina
www.sdatravnik.ba SDA Travnik - općinska organizacija Travnik Bosna i Hercegovina
www.sdatuzla.ba Službena web prezentacija OO SDA Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.sdazenica.ba Stranka Demokratske Akcije (SDA) Zenica Zenica Bosna i Hercegovina
www.sdp.ba Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Sluzbene stranice SDP BiH
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.sdp-brcko.org Socijaldemokratska partija - Brčko Distrikt BiH Brčko Bosna i Hercegovina
www.sdsrs.com Српска демократска странка Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.snsd-bijeljina.org Gradski odbor SNSD Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.socijalisti.ba Соцčјалистичке партија Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.zabih.ba Za BiH Sarajevo Bosna i Hercegovina

Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:

SRBIJA

Srbija

SJEVERNA MAKEDONIJA

Makedonija

CRNA GORA

Crna Gora
Nevladine organizacije (NVO), udruženja građana
www.jadovno.com
-
www.jadovno.com
Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora
Jadovno 1941
Banja Luka Bosna i Hercegovina
-
www.abf.ba ABF - America - Bosnia Foundation / Američko bosanska fondacija   Bosna i Hercegovina
www.account.ba Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH   Bosna i Hercegovina
www.adi.org.ba ADI Association for Democratic Initiatives Bosna i Hercegovina
www.afs.ba AFS BIH - zvanična stranica AFS programa u Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.aiesec.ba Aiesec Bosna i Hercegovina

www.aldi.ba

Aldi - Online Business Support; ALDI je Bosansko-hercegovačka
nevladina organizacija koja ima misiju da omogući građanima
BiH participaciju u stvaranju okruženja za razvoj otvorenog društva
sa ekonomski nezavisnim građanima
Goražde Bosna i Hercegovina
www.alterural.ba Udruženje za razvoj ruralnog turizma BiH / Association for the development of Rural Tourism BiH   Bosna i Hercegovina

www.amcham.ba

AmCham Bosnia and Herzegovina / Američka privredna komora u
Bosni i Hercegovini
Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.analiziraj.ba Analiziraj.ba - media watchdog   Bosna i Hercegovina
www.apa.ba APA - Agencija za političke analize - analize politika, globalnih Međunarodnih odnoza i ekonomske analize   Bosna i Hercegovina
www.atlantskainicijativa.org Udruženje građana Atlantska inicijativa je nevladina i neprofitna organizacija za promicanje euroatlantske ideje u Bosni i Hercegovini i podršku naporima za integraciju BiH u Sjeveroatlantski savez (NATO) i Europsku uniju Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ba.boell.org Heinrich-Bcll-Stiftung Bosna i Hercegovina - fondacija Heinrich Bcll je u junu 1999. godine otvorila Regionalni ured u Sarajevu koji je zajedno sa uredima u Zagrebu i Beogradu svojim radom pokrivao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju (Srbija, Crna Gora i Kosovo). Sjedište Regionalnog ureda za Jugoistočnu Evropu se u maju 2006. godine premješta u Beograd pri čemu regionalna financijska koordinacija ostaje u Sarajevu. Ured u Sarajevu je danas nadležan za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju gdje sa timom od osam saradnica i saradnika uspješno nastavlja svoj rad Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ba.undp.org UNDP in Bosnia and Herzegovina   Bosna i Hercegovina
www.baginst.org Bosnian-American Genocide Institute and Education Center (BAGI) is a not-for profit charitable and educational organization. BAGI is dedicated to scientific research pertaining to the genocide that occurred in Bosnia and Herzegovina from 1992-1995   Bosna i Hercegovina
www.bdf.ba Fondacija Boris Divković   Bosna i Hercegovina
www.bhraja.ca BH Raja - Bosnian Canadian Community Online   Bosna i Hercegovina
www.bhsavez.orgSavez bosanskohercegovackih udruzenja u Svedskoj - Najveca
bosanskohercegovacka organizacija u Skandinaviji. Sa preko
16.000 registriranih clanova. U sklopu ove organizacije djeluju i
podorganizacije Bosanskohercegovacki omladinski savez u
Svedskoj i Bosansko-svedski savez zena u Svedskoj
NorrkopingŠvedkawww.bhudruzenje.se Udruženje BiH   Bosna i Hercegovina
www.bihkonk.gov.ba Konkurencijsko vijeće je samostalno tijelo koje je dužno osigurati dosljedno provođenje Zakona o konkurenciji na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i ima isključivu nadležnost u odlučivanju da li postoje pojedini oblici zabranjenog konkurentskog djelovanja. Bosna i Hercegovina
www.bihlinz.at Udruzenje gradjana Bosne i Hercegovine "BiH" Linz  
www.bildbosnia.org BILD - Bosnia Initiatives for Local Development   Bosna i Hercegovina
www.biolog.ba Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode Biolog   Bosna i Hercegovina
www.biznis.ba Biznis.ba - Neovisni online Business magazin   Bosna i Hercegovina
  www.bnv.org.rs Bošnjačko nacionalno vijeće   Srbija
www.bordoprijatelji.ba BP 1946 - Udruženje Bordo prijatelji 1946   Bosna i Hercegovina
www.bosfam.ba Bosfam   Bosna i Hercegovina
www.bosniak.org Bosniak   Sjedinjene Američke Države
www.cbc.bih-mne.org Program prekogranične saradnje   Bosna i Hercegovina
www.cci.ba Centri Civilnih Inicijativa - CCI je bosanskohercegovačka,
nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja podstiče i
promoviše učešće građana u demokratskim dešavanjima i jača
kapacitete kako pojedinaca tako i organizacija na rješavanju
problema u zajednicama širom Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina
www.centar72.ba Centar 72 - Surađuj sa svojom općinom   Bosna i Hercegovina
www.centar-fortis.org Fortis - Međunarodni centar za djecu i omladinu   Bosna i Hercegovina
www.centarzamir.org.ba Centar za mir Mostar Bosna i Hercegovina
www.ceskabesedasa.ba Udruzenje gradjana ceskog porijekla - Ceska beseda Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.citsee.eu CITSEE.eu - Citizenship in South-East Europe   Bosna i Hercegovina
  www.civilnodrustvo.ba Centar za promociju civilnog društva - Resursni centar civilnog
društva u BiH
Sarajevo
Livno
Bosna i Hercegovina
www.cor.ba CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ Brčko Bosna i Hercegovina
www.cpcd.ba Centar za promociju civilnog društva Bosna i Hercegovina
www.cpi.ba Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI)   Bosna i Hercegovina
www.cpku.org Centar protiv krijumčarenja umjetninama / Center against Trafficking in Works of Art   Bosna i Hercegovina
www.cprc.ba Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC)   Bosna i Hercegovina
www.crcd-bih.com Udruženje Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Doboj Bosna i Hercegovina
www.crp.org.ba Udruženje Centar za razvoj i podršku Tuzla Bosna i Hercegovina
www.direktorij.mladi.org Baza omladinskih udruženja u BiH, direktorij organizacija   Bosna i Hercegovina
  www.donprijedor.com Udruženje građana "Demokratija-Organizovanje-Napredak" (DON) Prijedor Bosna i Hercegovina
www.dugabih.com.ba dugabih.com    
  www.ekoforumzenica.ba Udruženje građana Eko forum Zenica - za ekološki održivu Zenicu Zenica Bosna i Hercegovina
www.enklave-srebrenica-zepa.org Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" Srebrenica
Žepa
Rogatica
Bosna i Hercegovina
www.epravo.ba ePravo.ba - BiH Pravni Portal   Bosna i Hercegovina
www.esperanto.ba Esperanto   Bosna i Hercegovina
www.euinfo.ba Euinfo   Bosna i Hercegovina
www.eu-monitoring.ba EU-Monitoring.ba   Bosna i Hercegovina
www.faluninfo.ba Falun info   Bosna i Hercegovina
www.fbp.ba Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
pripadnika boračkih populacija
Bosna i Hercegovina
www.fes.ba Friedrich-Ebert-Stiftung, FES u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
  www.fld.ba Fondacija Lokalne Demokratije   Bosna i Hercegovina
www.fli.ba Forum Lijeve Inicijative   Bosna i Hercegovina
www.fmb.foundation Fondacija Muharem Berbić   Bosna i Hercegovina
www.forumgze.com Udruženje "Forum građana Zenice" (FGZ) Zenica Bosna i Hercegovina
www.hajde-bih.ba Hajde BiH   Bosna i Hercegovina
www.hcabl.org Helsinški Parlament Građana Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.helcommrs.org Helsinški odbor za ljudska prava - Nevladina organizacija posvećena promociji, zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu   Bosna i Hercegovina
www.help.org.ba Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Mission in Bosnia and Herzegovina - Help is a German non-governmental organization, established in 1981 in Bonn. Over the last 30 years Help has grown into a truly global organisation, with offices and projects in numerous countries around the world   Bosna i Hercegovina
  www.hrotuzla.org.ba Biro za ljudska prava Tuzla Bosna i Hercegovina
www.infohouse.ba Udruženje INFOHOUSE   Bosna i Hercegovina
www.icva-bh.org Inicijativa i civilna akcija - ICVA   Bosna i Hercegovina
www.idpi.ba IDPI - Institut za društveno-politička istraživanja   Bosna i Hercegovina
www.ifbosna.org.ba Međunarodni forum Bosna   Bosna i Hercegovina
www.igman-initiative.org Igman Initiative   Bosna i Hercegovina
www.infohouse.ba Infohouse fondacija   Bosna i Hercegovina
www.infondacija.org IN Fondacija - Fondacija za unaopređenje socijalne inkluzije djece i mladih i BiH   Bosna i Hercegovina
www.iod.ba Iod.Ba - Udruženje članova odbora privrednih društava u BiH   Bosna i Hercegovina
www.ipacc.ba IPACC   Bosna i Hercegovina
www.koma.ba KOMA - Koalicija marginalizovanih grupa u BiH   Bosna i Hercegovina
www.krug99.ba Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.krupljani.ba Krupljani.ba - Informativni portal - Portal "Krupljani.ba" uređuje djelokrug i organizaciju rada Udruženja "Krupljani.ba" uz poštivanje principa zakonitosti, transparentnosti i javnosti   Bosna i Hercegovina
www.kupuj387.ba Kupuj 387 je Udruženje sa ciljem jačanja svijesti građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda. Kupuj 387, gradi BiH! Jačajmo svijest svi zajedno!   Bosna i Hercegovina
  www.ldamostar.org Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar Bosna i Hercegovina
www.linkmostar.org Link Mostar - udruženje za poduzetništvo i posao Mostar Bosna i Hercegovina
www.ljiljan.se Ljiljan   Bosna i Hercegovina
www.makdizdar.ba Fondacija Mak Dizdar - da zemlja bude kao pjesme o njoj   Bosna i Hercegovina
www.maliprinc.ba Udruženje građana Mali princ - Društvo prijatelja knjige   Bosna i Hercegovina
www.matica-bih.org Matica Bosne i Hercegovine u Švicarskoj - novu stranica matice Bosne i Hercegovine sa internacionalnim sjedištem u Švicarskoj  
www.megafon.ba Megafon - Neovisni online magazin - Portal Megafon je bunt protiv "clickbait" i "copy paste" novinarstva! Naša misija je neovisno, objektivno, fer i istraživačko novinarstvo   Bosna i Hercegovina
www.merhamet.ba Merhamet   Bosna i Hercegovina
www.migrantservicecentres.org Migrant Service Centres - The network of Migrant Service Centres provides information, advice and referral services to migrants and potential migrants in Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo under UNSCR No 1244, Montenegro and Serbia   Bosna i Hercegovina
www.mladi.org Udruženje Institut za razvoj mladih KULT Ilidža Bosna i Hercegovina
www.mladituzle.org UMT & PMT   Bosna i Hercegovina
www.mm.co.ba Oficijelna stranica udruženja građana Mladi Muslimani / Association Young Muslims   Bosna i Hercegovina
www.most-bro.dk Most-bro.dk   Bosna i Hercegovina
www.mostpovjerenja.ba Most povjerenja   Bosna i Hercegovina
www.mozaik.ba Mozaik - Fondacija za razvoj zajednica   Bosna i Hercegovina
www.nasadjeca.ba Naša djeca - udruženje za ostvarivanje prava djeteta   Bosna i Hercegovina
www.nasajugoslavija.org Naša Jugoslavija   Bosna i Hercegovina
www.nbrudruzenje.org Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac Bosna i Hercegovina
www.ndcmostar.org
Nansen dijalog centar Mostar - Internet stranice nevladine
organizacije Nansen dijalog centra Mostar (NDC Mostar) koja radi
na promoviranju dijaloga izmedju razlicitih profesionalnih, etnickih,
religijskih i drugih grupa
Mostar


Bosna i Hercegovina


www.ndcsarajevo.org Ndc Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.nenasilje.org Centar za nenasilnu akciju - rad na izgradnji trajnog mira u regionu
bivše Jugoslavije kroz promociju kulture nenasilja, dijaloga i izgradnje
poverenja među pojedincima/kama i grupama, te rad na
konstruktivnom suočavanju s prošlošću kao jednom od ključnih
faktora izgradnje mira
Sarajevo
Beograd
Bosna i Hercegovina
Srbija
 
www.nestovise.org Udruženje građana "Nešto Više"   Bosna i Hercegovina
www.neznase.ba Neznase.ba - Bez dlake na limunu!   Bosna i Hercegovina
www.ngoba.ba NGO & Business Audit - društvo za Reviziju i Savjetovanje - Firma NGO and Business Audit d.o.o. Sarajevo je osnovana 2003. godine u Sarajevu sa osnovnom djelatnošu obavljanja revizije organizacija   Bosna i Hercegovina
www.novageneracija.org "Nova generacija" je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje socijalnih radnika i drugih profesionalaca u oblasti socijalnih djelatnosti sa sjedištem u Banjaluci. "Nova generacija" se primarno bavi zaštitom i unapređenjem prava djece Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.nvo-alternative.org NVO Alternative Kakanj Bosna i Hercegovina
www.nvo-svjetionik.org Udruženje građana ”Svjetionik“ je nevladina, neprofitabilna,
organizacija građana orijentisano na djecu, mlade, porodice i rizične i
marginalne grupe
Prijedor Bosna i Hercegovina
www.obkom-hnz.ba Obrtnička Komora HNŽ/K - samostalna, nevladina organizacija obrtnika   Bosna i Hercegovina
www.obris.org Obrana i sigurnost   Bosna i Hercegovina
www.odrzivipovratak.ba Održivi povratak - Savez za povratak izbjeglih i raseljenih bosanske posavine   Bosna i Hercegovina
www.omladina-bih.net
Omladinska mreza bosne i hercegovine - stranica clanica
omladinske mreze bih - Helsinški parlament građana
Tuzla
Banja Luka
Bosna i Hercegovina
www.orbus.be CFABH-ORBUSvzw - WebStranica Bosanske Zajednice u Belgiji be
www.otaharin.org Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin”   Bosna i Hercegovina
www.otvorenamreza.kameleon.ba Udruženje Radio Kameleon - NVO Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije   Bosna i Hercegovina
www.pm.rs.ba Perpetuum mobile   Bosna i Hercegovina
www.pmi.ba PMI BiH ogranak - PMI Udruženje u Bosni i Hercegovini je neprofitabilna, nevladina organizacija koja pomaže projekt menadžerima u Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.podlupom.org Pod Lupom ..jer nam je stalo!   Bosna i Hercegovina
www.poginuliinestalirs.org Poginuli i nestali RS   Bosna i Hercegovina
www.posavinabezmina.org NVO Posavina bez mina - Nevladina organizacija za borbu protiv mina   Bosna i Hercegovina
www.prijateljisrebrenice.org Udruženje "Prijatelji Srebrenice" Srebrenica, Srebrena traka, Omladinski info centar, Poslovno savjetovalište Srebrenica Bosna i Hercegovina
www.prijavikorupciju.org Prijavi korupciju   Bosna i Hercegovina
www.prosvjetitelj-muallim.org Udruženje za afirmaciju univerzalno pozitivnih vrijednosti Prosvjetitelj Muallim Srebrenica Bosna i Hercegovina
www.rcblg.org Rotary Club Banja Luka Gloria Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.recom.link The Initiative for RECOM - More than 580, 000 people from all over former Yugoslavia supported the initiative for the establishment of RECOM with their signatures. Sign the petition!   Bosna i Hercegovina
www.ring.ba Ring mreža   Bosna i Hercegovina
www.romskicentartk.org Romski centar TK   Bosna i Hercegovina
www.rotary-bihac.ba Rotari klub Bihać Bihać Bosna i Hercegovina
www.rotary-bijeljina.org Rotary Club Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.rotary-bl.org Rotary-bl   Bosna i Hercegovina
www.rotarylukavac.ba Rotary Club Lukavac Lukavac Bosna i Hercegovina
www.rotarytuzla99.ba Rotary Club Tuzla - Disktrit 1910 Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ruralnamreza.ba Ruralna mreža u Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.sif.ba Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.sindikatebn.com Sindikalna organizacija "Elektro-Bijeljina" Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.sindikatpolicijeks.co.ba Sindikat policije Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.sjz.ba SJZ - doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i suradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja - PZZ   Bosna i Hercegovina
www.slavistickikomitet.ba Slavistički komitet u BiH - Slavistički komitet naučno je i stručno Udruženje bosnista i slavista u BiH. Slavistički komitet djeluje putem dva svoja matična odjeljenja: Odjeljenja za lingvistiku i Odjeljenja za književnost i kulturalne studije. Sjedište je Slavistickog komiteta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.snm.rs.ba Savez nacionalnih manjina Republike Srpske (Česi, Slovaci, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Slovaci, Slovenci, Ukrajinci)   Bosna i Hercegovina
www.sos.ba Sos   Bosna i Hercegovina
www.sos-ds.ba SOS - Children's village BIH - humanitarna organizacija Bosna i Hercegovina
www.srb-bih.org Srb-Bih   Bosna i Hercegovina
Srbija
www.srbiduvna.org.rs Udruženje građana Srbi Duvna je nevladino i neprofitno udruženje,
osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti
očuvanja srpske baštine: običaja, tradicije, jezika i zajedničkog
delovanja na zaštiti pojedinačnih i kolektivnih interesa na teritoriji
opštine Tomislavgrad (Duvno)
Tomislavgrad
Duvno
Srbija
Bosna i Hercegovina
www.ssrrfbih.org Savez sindikata radnika rudnika FBIH   Bosna i Hercegovina
www.ssspdp.ba Samostalni Sindikat sumarstva, prerade drveta i papira BiH Bosna i Hercegovina
www.ssvoonkbihkoks.com.ba Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine   Bosna i Hercegovina
www.ssvoonktk.org Sindikat   Bosna i Hercegovina
www.stap.ba
Udruga za regionalni i ruralni razvoj - Hercegovački Stap; Hercegovina - bogata tradicija, autohtoni proizvodi, priroda, ... Bosna i Hercegovina
www.status.ba Status - magazin za političku kulturu i društvena pitanja   Bosna i Hercegovina
www.stop-mobbing.org „Stop mobbing“ je udruženje građana koje se zalaže za
razumijevanje i poštivanje ljudskih prava
Trebinje
u još gradova
Bosna i Hercegovina
www.sudskitumaci.org USTRS - Udruženje sudskih tumača Republike Srpske - tim stručnih prevodilaca Vam stoji na raspolaganju, govorimo sve svjetske jezike i razumijemo svaku Vašu potrebu. Pridružite se našim najuglednijim klijentima. naš tim sudskih tumača, stručnjaka za svaku oblast, pobrinuće se da Vaš dokument bude besprijekorno tačno preveden, iza čega stoji garancija ovjere sudskog tumača   Bosna i Hercegovina
www.sufbih.ba SU FBIH   Bosna i Hercegovina
www.swot.ba Swot   Bosna i Hercegovina
www.tender.ba Udruženje građana Tender za borbu protiv korupcije u javnim
nabavkama
Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.thebosniatimes.ba The Bosnia Times   Bosna i Hercegovina
www.ti-bih.org Transparency International B&H   Bosna i Hercegovina
www.tmp.ba TMP d.o.o.   Bosna i Hercegovina
www.topeer.ba Udruženje građana "Tolerancijom protiv različitosti" (ToPeer) Doboj Bosna i Hercegovina
www.tranzicijska-pravda.org Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u BiH   Bosna i Hercegovina
www.trial.ba Trial.ba   Bosna i Hercegovina
www.tuzamk.ba Udruženje građana "Tuzlamk" Tuzla Bosna i Hercegovina
www.udik.org UDIK - Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije   Bosna i Hercegovina
www.udruzenjeautoskola-bl.org Udruženje auto škola Grada Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.udruzenjemi.ba MI Udruženje   Bosna i Hercegovina
www.udruzenje-pedologa.ba Udruženje za proučavanje tla/zemljišta u Bosni i Hercegovini - Udruženje pedologa u Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.uggs-geodet.ba UGGS "Geodet" - Udruženje građana geodetske struke "Geodet"   Bosna i Hercegovina
www.ugip-tz.ba UGIP Rino Zandonai Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ugp-banjaluka.com Udruzenje gradjana povratnika u Banjaluku   Bosna i Hercegovina
www.uki.ba Udruženje Konsultanata i Inžinjera Bosne i Hercegovine   Bosna i Hercegovina
www.unicef.ba Unicef   Bosna i Hercegovina
www.upbd.org Udruženje Poslodavaca Brčko Distrikta BiH Brčko Bosna i Hercegovina
www.upfbih.ba Udruženje poslodavaca Federacije BiH   Bosna i Hercegovina
www.upkp.com.ba Udruženje / Udruga poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH   Bosna i Hercegovina
www.upzenica.ba Udruženje Poslodavaca Zenica   Bosna i Hercegovina
www.usitfbih.ba USITFBIH - Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine   Bosna i Hercegovina
www.uup.ba Udruženje za upravljanje projektima u BiH   Bosna i Hercegovina
www.uzopibih.com.ba Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.vasaprava.org Vaša prava BiH - Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć - lokalna,
nevladina i neprofitna organizacija
Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.vedro.ba Udruženje planinara Vedro   Bosna i Hercegovina
www.vermontbrcko.com Omladinski centar "Vermont" Brčko Bosna i Hercegovina
www.vesta.ba Vesta - NGO   Bosna i Hercegovina
www.veterani.ba Veterani   Bosna i Hercegovina
www.vivezene.ba UG Vive zene - HO \"Vive zene\" pomaze djeci i zenama u potrebi Tuzla Bosna i Hercegovina
www.vkbi.ba Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca   Bosna i Hercegovina
www.vodovodirs.org Udruženje "Vodovodi Republike Srpske" Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.vrtic.ba Udruženje privatnih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.wings-of-hope.ba Fondacija Krila Nade / Foundation Wings of Hope   Bosna i Hercegovina
www.zarekom.org Inicijativa REKOM - Inicijativu za osnivanje REKOM do kraja 2014. godine potpisom je podržalo više od 580.000 ljudi iz cele bivše Jugoslavije. Potpiši peticiju!   Bosna i Hercegovina
www.zdravodaste.org ZDS   Bosna i Hercegovina
www.zivot.ba Udruženje "Život" Bihać Bosna i Hercegovina
www.zmijanje.org.rs Udruženje građana Zmijanje; Zmijanje je srpska oblast u centralnoj
Bosni - ovo je sajt o Zmijanjcima širom sveta
   
www.znamo.ba Znamo.ba - Online Magazin   Bosna i Hercegovina

Posjetite i širi spisak linkova ove (pot)kategorije koji se odnosi na sledeće države:

SRBIJA

Srbija

SJEVERNA MAKEDONIJA

Makedonija

CRNA GORA

Crna GoraHumanitarne organizacije
www.bosfam.ba Bosfam   Bosna i Hercegovina
www.caritas.ba Caritas - Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine - pomoć,
donacije, kampanje, aktivnosti, izobrazba, projekti, razvoj
  Bosna i Hercegovina
www.caritas-mostar.ba  Caritas biskupija Mostar
Duvno
Trebinje
Mrkan
Bosna i Hercegovina
www.dirhem.org Humanitarna organizacija Dirhem   Bosna i Hercegovina
www.fondacijazajednickiput.org Fondacija „Zajednički put“ osnovana je radi unaprijeđenja društvenog i socijalnog položaja djece i mladih a posebno onih s posebnim fizičkim, ekonomskim i drugim potrebama. Fondacija „Zajednički put“ radi na izgradnji i podsticanju dinamičnog i tolerantnog društva koje pruža jednake mogućnosti za sve Prijedor Bosna i Hercegovina
www.ibhi.ba Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju - Ibhi   Bosna i Hercegovina
www.ic-lotos.org.ba Informativni centar za osobe sa invaliditetom IC Lotos - misija naše organizacije je svojim djelovanjem uticati na stvaranje demokratskog civilnog društva u Bosni i Hercegovini u kojem će pitanja invalidnosti biti razmatrana kao pitanja ljudskih prava a osobe sa invaliditetom se neće suočavati sa barijerama prilikom obrazovanja, zapošljavanja, ostvarivanja zdravstvenog i socijalnog osiguranja, informisanja, kretanja u unutarnjim i vanjskim prostorima i korištenja potrebnih servisa podrške u ostvarivanju prava koja im kao ljudskim bićima pripadaju Tuzla Bosna i Hercegovina
www.izaberi-zivot.rs.ba Izaberi život - Udruženje građana "Viktorija" - preventivno suzbijanje zavisnosti, stručni tretman i pomoć zavisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opijatima sa posebnim naglaskom na organizovanje zajedničkog života zavisnika u posebnim terapijskim centrima (komunama); U svom radu Savjetovalište obuhvata populaciju zavisnika o narkotičkim sredstvima sa teritorije grada Banjaluke, drugih gradova Bosne i Hercegovine i šire. U grupu korisnika spadaju i članovi porodica zavisnika (roditelji, braća, sestre, supruge i sl.)  Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.koma.ba KOMA - Koalicija marginalizovanih grupa u BiH   Bosna i Hercegovina
www.migrantservicecentres.org Migrant Service Centres - The network of Migrant Service Centres provides information, advice and referral services to migrants and potential migrants in Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo under UNSCR No 1244, Montenegro and Serbia   Bosna i Hercegovina
www.mssarajevo.ba Udruženje oboljelih od Multiple Sclerosis Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.muslimaidbih.org Muslim Aid BiH   Bosna i Hercegovina
www.nasglas.ba Naš Glas - udruženje za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu   Bosna i Hercegovina
www.oslonac.org NHU Oslonac - naše male kuće su tako velike Tešanj Bosna i Hercegovina
www.pomozi.ba Pomozi.ba - Prije svega humanost na djelu - Pomozi je Udruženje dobrih ljudi koji su okupljeni oko iste ideje - prije svega humanost na djelu. Naš temelj je zajednički rad, idealna kombinacija Emocija i razuma, a rezultat izvanrednog servisa i uspješnih akcija. Pomozi ima za cilj da pomogne svim socijalno ugroženim kategorijama stanovništvau Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.rukunasrce.ba Humanitarna organizacija "Ruku na Srce"   Bosna i Hercegovina
www.sadakabuzim.ba HO "Sadaka" - humanost na djelu Bužim Bosna i Hercegovina
  www.snagazene.org Udruženje Snaga Žene - pruža psihološku, socijalnu, medicinsku,
pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci
(izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su
pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih
dešavanja u Bosni i Hercegovini
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.srcezadjecu.ba Udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" - Triptih   Bosna i Hercegovina
www.udas.rs.ba UDAS RS - Organizacija amputiraca   Bosna i Hercegovina
www.unicef.ba Unicef   Bosna i Hercegovina
Organizacije Crvenog krsta
www.ckbdbih.ba Crveni krst / križ Brčko distrikta BiH Brčko Bosna i Hercegovina
  www.cktk.org Crveni križ Tuzlanskog kantona ... u službi humanosti Tuzla Bosna i Hercegovina
www.crvenikrstbanjaluka.org Crvenikrst Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina
  www.crvenikrstrs.org Crveni krst Republike Srpske Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.rcsbh.org Društvo crvenog krsta/križa BiH / Red Cross Society of BiH   Bosna i Hercegovina
Ženske organizacije, udruženja žena
www.cenppz.org.ba Cenppz   Bosna i Hercegovina
www.diskriminacija.ba Portal Diskriminacija.ba vrši monitoring slučajeva diskriminacije u BiH i javnu kampanju za podizanje svijesti o ovom problemu   Bosna i Hercegovina
www.fondacijacure.org Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa   Bosna i Hercegovina
www.mi-bospo.org Mikrokreditna fondacija MI-Bospo - mikrokreditna organizacija koja
kreditira ekonomski aktivne žene poduzetnice s niskim prihodima u
cilju poboljšanja njihovog ekonomskog položaja i životnog standarda
njihovih porodica
Sarajevo
u još gradova
Bosna i Hercegovina
www.rwlsee.org RWL - Empowering women for peace, security and justice   Bosna i Hercegovina
www.seka-hh.de SEKA Erholungs, Therapie- u. Bildungszentrum f. Frauen u. Kinder des ehem. Jugoslawien - SEKA ist ein Erholungs-, Therapie- und Bildungszentrum fcr Frauen und Kinder aus den Lcndern des ehemaligen Jugoslawien. Centre for Recreation, Therapeutic Aid and Education for women and children from all countries of Former Yugoslavia   Bosna i Hercegovina
www.sigurnamreza.ba Sigurna mreža   Bosna i Hercegovina
www.snagazene.org Udruženje Snaga Žene - pruža psihološku, socijalnu, medicinsku,
pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci
(izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su
pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih
dešavanja u Bosni i Hercegovini
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.unitedwomenbl.org Udružene zene   Bosna i Hercegovina
www.vivezene.ba Vive Žene - Centar za terapiju i rehabilitaciju - nevladina organizacija
koja svoje djelovanje fokusira na psiho-socijalnu pomoć i podršku,
edukaciju i promotivno-izdavačku djelatnost uz multidisciplinaran,
demokratski i participativan pristup u radu sa tarumatiziranim
porodicama i pojedincem
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.zenskamreza.ba Ženska mreža   Bosna i Hercegovina
www.zenskaposla.ba Ženska posla   Bosna i Hercegovina
  www.zenskicentar.org Ženski Centar - Nevladina organizacija za pomoć djeci i ženama Trebinje Bosna i Hercegovina
Ambasade

www.ahk.ba AHK Bosnien und Herzegowina - Die AHK Bosnien und Herzegowina (AHK BiH) setzt sich aus zwei Organisationen zusammen, die unter einem Dach sitzen: der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina und dem Wirtschaftsverein BiH. Sie ist Teil eines globalen Netzwerks von deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) in cber 90 Lcndern, an 130 Standorten, die sich dem Leitprinzip des Bilateralismus verschrieben haben. Die AHK ist anteilig durch das Bundesministerium fcr Wirtschaft und Energie gefcrdert aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages   Bosna i Hercegovina
www.ambafrance-ba.org Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ambasadabih.org.mk Ambasada BiH u Makedoniji Skoplje Makedonija
www.ambasadabih.pl Ambasada BiH, Poljska   Bosna i Hercegovina
www.ambsarajevo.esteri.it Ambasciata d'Italia a Sarajevo - Ministero degli Affari Esteri Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.bh-botschaft.at Botschaft   Bosna i Hercegovina
www.bhembassy.be Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu Brisel
www.bhembassy.co.uk Ambasada BiH u Velikoj Britaniji London
www.bhembassy.cz Velvyslanectvcc Bosny a Hercegoviny v Praze   Bosna i Hercegovina
www.bhembassy.nl Ambasada Bosne i Hercegovine Holandija   Bosna i Hercegovina
www.bhembassy.org Embassy of Bosnia and Herzegovina in Washington D.C. Vašington Sjedinjene Američke Države
www.bihambasada.se Ambasada Bosne i Hercegovine u Švedskoj

Stokholm

Švedka
www.bihembassy.org Ambasada Bosne i Hercegovine u Australiji, Canberra   Bosna i Hercegovina
www.bosnia.emb-japan.go.jp Embassy of Japan in Bosnia and Herzegovina /
日本国国旗 在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
  Bosna i Hercegovina
www.botschaftbh.de Ambasada Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj Berlin Nemačka
www.cgbhchicago.com Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Čikagu Čikago Sjedinjene Američke Države
www.embassybh.dk Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Danskoj

Kopenhagen

Danska
www.europa.ba Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.kf-cc.ba Kulturni Centar Kralj Fahd, Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije   Bosna i Hercegovina
www.rf-bih.ru Ambasada Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji Moskva Rusija
www.rsmoscowoffice.ru Представительство Республики Сербской В Российской Федерации   Bosna i Hercegovina
www.sarajevo.diplo.de Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.sarajevo.emb.mfa.gov.tr Ambasada Turske u Bosni i Hercegovini Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.sarajewo.diplo.de Ambasada Savezne Republike Njemačke Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.turska.ba Turska ambasada, Ured za kulturu i turizam   Bosna i Hercegovina
www.ukinbih.fco.gov.uk UK in Bosnia and Herzegovina Sarajevo Bosna i Hercegovina
https://ba.usembassy.gov US embassy   Bosna i Hercegovina